Zde můžete získat:
1. zapomenuté přihlašovací údaje,
2. přihlašovací údaje pro správu více účtů strávníků.

Po stisknutí tlačítka Poslat přihlašovací údaje vložte mail, který je registrován u strávníka.
Na něj se pošlou přihlašovací údaje všech strávníků mající v evidenci zadaný stejný mail.
Vložte mail registrovaný u strávníka: