Vážení strávníci,
podívejte se na "Co je nového v e-jídelníčku?",
(tlačítko na pravé straně)
jsou zde nové funkce:
1. zaslání zapomenutého hesla na registrovaný mail
2. administrace více účtů pod jedním přihlášením
- zde je možno si vygenerovat QRkód pro platbu
- nebo přesouvat část peněz mezi účty ve společné
administraci
Administrátorský přístup si můžete zaslat na Váš registrovaný email pomocí Zapomenutého hesla
Název: Základní škola Praha-Lipence
Ulice: Černošická 168
Město: Praha-Lipence155 31
Číslo jídelny: 031
Základní škola Praha-Lipence
objednávání jídel on-line
              prostřednictvím této internetové aplikace mužete provést tyto operace:
                             - objednat oběd,
                             - změnit výběr menu,
                             - zobrazit přehled odebraných jídel,
                             - zobrazit vyúčtování (platby, odběry),
                             - zobrazit chronologický přehled finančních operací,
                             - zjistit výši zůstatku na Vašem účtu.
Objednávky na příští pracovní den je možné provést do 14 hodin předchozího pracovního dne.